حمیده حبیبی

از 1 پروژه حمایت کرده است   .   عضویت در 01 مرداد 1397

#باهم_تواناتریم

قرار است تلاشی باشد برای ترویج کارآفرینی و حم ...

6,583,999 تومان حمایت شده
19٪ موفق شده
0 روز باقی مانده

بیوگرافی

..راذزرلزل

وب سایت

.نماتع