از 1 پروژه حمایت کرده است   .   عضویت در 15 اسفند 1396

#باهم_تواناتریم

قرار است تلاشی باشد برای ترویج کارآفرینی و حم ...

6,583,999 تومان حمایت شده
19٪ موفق شده
0 روز باقی مانده

بیوگرافی

هیچ بیوگرافی موجود نیست

وب سایت

هیچ وب سایتی موجود نیست