کارآفرینی و اشتغال

رانگو بستری است برای هر صاحب کسب وکار، کارآفرین و هر فرد خلاق دارای ایده تا فرصتی برای اجرایی کردن ایده های خود داشته باشد. 


خانواده ی رانگو تشکیل شده از مشارکت سه گروه:


صاحبان  ایده  که با ثبت ایده هایشان کمک می کنند تا جهان به جای هیجان انگیز تری  تبدیل شود و مشکلی از جامعه یا اطرافیان خود حل کنند.


حامیان ایده ها  که با حمایتشان هرچند کم، به پرورش ایده های جدید کمک میکنند و سهم بزرگی در رشد و پیشرفت خلاقیت دارند.


تسهیل  کننده ی این ارتباط، یعنی ما!  که با ایجاد این پلتفرم ارتباط بین دو گروه  قبل را ساده تر کردیم و یک محیط پویا و خلاق را در کنار شما ساختیم.


برای  اینکه ایده خود را به سرانجام برسانید، پشتیبان به ثمر رسیدن ایده دیگری  باشید، حمایت جمعی از یکدیگر جامعه ای از افراد خلاق و نوآور می سازد که  ارزش اصلی آنها کمک به رشد یکدیگر می باشد.


شما برای عملیاتی کردن ایده تان آماده اید؟ برای حمایت از ایده دیگری؟

 

رانگو که آماده است.